Om kampanjenVi är 18 svenska organisationer som vill att den svenska regeringen ska agera mot skatteflykt från fattiga länder. Vi vill informera om vad skatteflykten innebär för länders möjlighet att utvecklas och bekämpa fattigdom, och vilket ansvar Sverige har. Kampanjen ger också dig en möjlighet att påverka utvecklingen genom att skriva under mejl till makthavare inför möten i EU, FN och OECD.

Vi driver kampanjen tillsammans med organisationer i Danmark (se www.findskatten.nu).