Chile - hur en rapporterad förlust kan sluta med storvinstExxon, ett amerikanskt gas- och oljebolag, köpte 1979 det chilenska Compañía Minera Disputada de Las Condes för 64 miljoner Euro. De kommande 23 åren som Exxon ägde koppargruvan rapporterades förluster från utvinningen i gruvan, något som ledde till skattebefrielser från den chilenska staten.

De rapporterade förlusterna kan ses som något förvånande. Chile är världens största exportör av koppar, och när Exxon år 2002 sålde gruvföretaget vidare till det brittiska Anglo American Oil blev priset 16 gånger mer än inköpspriset - och hamnade på 1,04 miljarder Euro. I och med åren av rapporterade förluster hade det amerikanska företaget vid tidpunkten för försäljningen sammanlagt totalt 460 miljoner Euro i skattelättnader, som kan räknas av på framtida vinster.

När en chilensk kommission undersökte Exxon-fallet visade det sig att företaget rapporterade sina kostnader i Chile, men att vinsterna rapporterades på annat håll. Genom att Exxon skuldsatte det chilenska bolaget de hade köpt (Compañía Minera Disputada de Las Condes) slapp de alltså betala den vinstskatt de egentligen skulle ha betalat till den chilenska staten. Istället hamnade pengarna i Bermuda, ett av de högst rankade skatteparadisen i världen. Dessutom underfakturerade det amerikanska företaget kopparförsäljning till andra dotterbolag eller grenar av företaget, och sålde det alltså till under marknadspris.

Som en följd av Exxon-fallet införde det chilenska parlamentet en skatt på mellan 0,5-5% på bolagens omsättning istället för på deras vinst, även om ett företag förnekar att de skulle gå plus.

Från rapporten "Exposing the lost billions - How financial transparency by multinationals on a country by country basis can aid developmen", av Eurodad november 2011.