Quiz1: Vilket land investerar mest i Indien?
(A) USA
(B) Kina
(C) Mauritius

2: Den genomsnittliga skatteintäkten i rika länder är 37% av BNP. Vad är genomsnittet för de fattigaste länderna?
(A) 45%
(B) 25%
(C) 15%

3: Hur många företag kan sitta i en kontorsbyggnad på Cayman Island?
(A) Mer än 10
(B) Mer än 100
(C) Mer än 10.000

4: Hur mycket pengar försvinner genom felaktig internprissättning inom multinationella företag (transfer "mispricing") från utvecklingsländer varje år?
(A) cirka 800 miljoner kronor
(B) ungefär 600 miljarder kronor
(C) ca 3000 miljarder kronor

5: Vem är den näst största investeraren i Kina?
(A) Japan
(B) Brittiska Jungfruöarna
(C) Tyskland

6: Hur många dotterbolag har BP?
(A) Mer än 10
(B) Mer än 100
(C) Mer än 1000

7: Från vilket land importerar England flest bananer?
(A) Brasilien
(B) Jersey (en liten ö i Engelska kanalen)
(C) Columbia

8: Hur många amerikaner under 2008 arbetade i ett Halliburton-dotterbolag, som bestod av en
brevlåda, i de Karibiska öarna?
(A) 2 personer
(B) 10.500 personer
(C) En halv miljon människor

9: Från vilket land kommer världens bästa entreprenörer?
(A) Vietnam
(B) USA
(C) Cayman Island

10: Hur stor andel av den internationella handeln sker inom multinationella företag?
(A) mindre än 10%
(B) ungefär 2/3
(C) nästan 100%

Svar 

1: Mauritius
2: 15%
3: Mer än 10.000
4: ca 3000 miljarder kronor
5: De brittiska Jungfruöarna
6: Mer än 1000
7: Jersey
8: 10,500 människor
9: Cayman Island, här finns över 20 företag per capita.
10: ungefär 2/3