Finn skatten Fredrik Reinfeldt!18 svenska organisationer går i en gemensam kampanj på jakt efter skatten som försvinner från utvecklingsländer.

Den 31 maj ska EU-rådet fatta ett beslut som har stor betydelse för att bekämpa kapitalflykt. Idag uppgår kapitalflykten från utvecklingsländer till tio gånger det samlade globala biståndet varje år.

De 18 svenska organisationer som ställt sig bakom kampanjen kräver att regeringen agerar för att bekämpa all kapitalflykt. Idag talas mycket om korruption, men den utgör upp till fem procent av den samlade kapitalflykten från utvecklingsländer. Den största delen handlar om multinationella företags skatteflykt, och för att fattiga länders ska ha möjlighet att beskatta utländska företag måste spårbarheten öka. Kapitalflyktsbekämpning ska också gälla alla sektorer, inte enbart utvinningsindustrin som idag diskuteras i EU.

 -Kapitalflykten påverkar fattiga länders möjlighet till utveckling mycket negativt. Nu uppmanar vi alla som är intresserade av utvecklingsfrågor att mejla till statsminister Fredrik Reinfeldt, det är dags att Sverige och Reinfeldt agerar tydligt i den här frågan, säger Kristina Fröberg, samordnare för Finn Skatten.

På webbplatsen Finnskatten.nu kan individer på ett enkelt sätt snabbt sätta sig in i frågan och agera, bland annat genom att skicka mejl till Reinfeldt.

-Intresset för kapitalflykt bara växer bland organisationer eftersom allt fler får upp ögonen för vilket allvarligt utvecklingshinder detta är.

I Danmark, som just nu är ordförandeland i EU, lanseras samtidigt den danska kampanjen www.findskatten.nu