Indien på skattjaktVid ett G20:s senaste möte uttryckte Indien en stor oro över problemen med skatteflykt. För att komma åt skatteflykten vill Indien se ett obligatoriskt och automatiskt informationsutbyte med skatteparadis. Detta är en av de åtgärder som 19 svenska organisationer menar att Sverige måste ställa sig bakom för att finna skatten.

Världens 20 största ekonomier – G20 – kom under ett möte förra året fram till att länderna ska ansluta sig till en gemensam konvention om utbyte av information för att komma åt olaglig kapitalflykt (the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters). För att få ut information krävs dock bevis för misstanke om brott, något som är svårt och resurskrävande att ta fram, och gör konventionen alltför dyr och komplicerad att använda för utvecklingsländer. Dessutom är alltför få skatteparadis anslutna till konventionen för att den effektivt ska kunna bekämpa kapitalflykt.

Nu säger Indiens finansminister Pranab Mukherjee att G20 bör kräva att skatteparadis och andra länder med hög banksekretess skriver under konventionen. Dessutom måste informationsutbytet bli obligatoriskt och ske automatiskt. "India believes that automatic exchange of information is one of the most effective ways to improve voluntary tax compliance and decrease tax evasion and there is a need to make it obligatory".

Indien är inte ensamt om att se skatteflykt och olaglig kapitalflykt som en allvarlig utmaning för världsekonomin. Mexiko, som är ordförandeland i G20 under 2012 har flaggat för att landet tillsammans med Sydafrika vill lyfta åtgärder mot skatteflykt vid ett möte i oktober.

För att frågorna ska komma upp på G20:s dagordning är det naturligtvis viktigt att även EU är villig att lyfta dem, och där har Sverige en viktig roll att spela. 

Kristina Fröberg