Beslut om land-för-land rapportering uppskjutetEU:s beslut om land-för-land rapportering (att företag måste göra en ekonomisk redovisning i varje land de verkar för att öka insyn som kan stoppa kapitalflykt) har blivit förskjutet till hösten. Medlemsstaterna skulle rösta om en position på EU:s rådsmöte 31 maj, men punkten ströks från mötets dagordning.

Nytt datum för beslut är okänt. Men EU-parlamentets juridiska kommitee röstar om lagförslaget först 17/18 september, och deras förslag går sedan till omröstning i hela EU-parlamentet 23 oktober. Först då kan officiella förhandlingar mellan rådet och parlamentet påbörjas, vilka ska leda till att en slutgiltig lag antas.

Detta ger dig som vill påverka utgången och stoppa och kapitalflykt mer tid att skicka mejl till Reinfeldt från www.finnskatten.nu Glöm inte att sprida budskapet till andra!

I Omvärldens artikel EU:s land-för-land rapportering drar ut på tiden kan du läsa mer om beslutet.