Skatt och CSR – Danmark banar vägDen 21 juni höll det danska näringsdepartementet, Ibis och Global CSR, konferensen Tax and Corporate Responsibility – an Emerging Agenda i Köpenhamn. På konferensen diskuterade ett hundratal företag, akademiker och NGOs vilka skatteprinciper som företag måste följa för att agera ansvarsfullt.

Danmark har antagit en ny utvecklingsstrategi där bekämpning av illegal kapitalflykt ingår. Danmark ska ”gå före för att täppa till skattehål, adressera illegala kapitaltransaktioner, och beskatta naturresurser i fattiga länder”. Konferensen kan ses som ett led i det arbetet.

På konferensen, där Forum Syd och Action Aid deltog, diskuterades hur skatt kan bli en del av FN:s ”Guiding Principles on Business and Human Rights” och FN:s CSR-initiativ ”Global Compact”. 7 principer gällande skatt lyftes som centrala för att säkra ett ansvarsfullt beteende.